egotrippen

min sida om mitt skapande, välkommen!

Sök
Stäng denna sökruta.

Kan man bli kär i en ide? Can you fall in love with an idea?

Jag har fått en ny ide! Den är för mig lysande, rentav brilliant. Allt jag vill göra är att tänka på min ide, utveckla den, prata om den, umgås med den. Det närmaste jag kan komma att beskriva hur det känns är förälskelse. Jag är kär i min nya ide. Vad det är för ide kan jag inte gå in på här och nu men när jag tänker efter var det nog samma sak när jag allra först kom på att jag skulle cykla genom hela Sverige för att sen gå upp på Kebnekaise. Jag blev kär i den iden också. Nästan besatt som man kan bli när man är nyförälskad. Så småningom mognar förälskelsen till riktig kärlek och då finns det bara en väg att gå – att följa sitt hjärta. För mig var det så att jag helt enkelt måste genomföra min egotripp att cykla till Kebnekaise. Jag försökte ju 2006 men var tvungen att ge upp. Alla förhållanden stöter på svårigheter och problem utan att för den skull kärleken dör. Precis så är det med egotrippen. Jag måste helt enkelt fortsätta, det är en del av mig och jag älskar det. Nu återstår det att se vad som händer med min nya ide – om förälselsen svalnar eller om den övergår i äkta kärlek.

I have got a new idea! It is a fantastic idea, maybe brilliant. All I want to do is to think about my idea, to develop it, to talk about it, to spend time with it. The closest I can compare it with is that I am falling in love with my idea. What kind of idea it is is far too early to talk about here and now but when I think back I realize that it was probably the same when I came up with the idea to bike thru Sweden and up to that mountain in the north. I fell in love with that idea as well. It gets close to an obsession just as a new love can do. Eventually the crush turns into real love and by that time there is only one way to go – to follow your heart. To me it was that I just had to fulfil my egotrip to bike thru Sweden. I tried once already, in 2006, but I had to give up that time. All relationships run into difficulties and problems but it does not necessary mean end of love. That is exaclty how it is with my egotrip. I have to continue, it is a part of me and I love it. Now only time can tell what will happen with my new idea. If it is only a passing crush or if it will mature into real love.

Dela på facebook

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *