egotrippen

min sida om mitt skapande, välkommen!

Search
Close this search box.

med livet som insats – life at stake

Tänk Er följande scenario: Vi är på en väg, en ganska trafikerad väg någonstans i norra norrland. Det är väldigt dålig sikt, molnen når ända ner till trädtopparna. Till en början regnar det lätt men regnet övergår sedermera till ganska kraftigt. Vägbanorna är våta vilket gör att sikten blir ännu sämre. Nu vill jag att ni svarar på följande fråga:
Hur bör man som bilist uppträda?
1. Jag kör väl för fan hur fort jag vill, jag har betalt skatt för den här vägen så jag äger den praktiskt taget
2. Står det 100 på skylten så måste man ju köra så fort
3. Jag anpassar hastighet och körsätt efter de yttre förhållandena på vägen
Vi fortsätter. Tänk Er nu att det kommer en cyklist på just denna väg. Hon har reflexer på alla sina starkt orangea väskor, naturligtvis reflexväst (om än blöt) och har även slagit på cykellamporna fram och bak. Efter omständigheterna syns hon nog hyfsat i alla fall. Låt oss nu ta nästa fråga:
Hur beter man sig som bilist när man måste köra om en cyklist samtidigt som man får möte?
1. Jävla cyklister! Va fan ska de ut på vägen för? … och sen gasen i botten
2. Står det 100 på skylten så måste man ju köra så fort
3. Jag saktar ner så att jag på ett säkert sätt kan passera cyklisten
Tyvärr finns det för många 1:or och 2:or där ute på våra vägar, det gäller såväl lastbilar som turister som lokalbefolkning. Hur ofta passerar de en cyklist? Det vimlar ju inte direkt av oss. Varför ska det vara så svårt att lätta på gasen, trampa lite på bromsen och växla ner? Så till alla 1- och 2-idioter vill jag ta alla rätta svar som ni skickar in och köra upp i arslet på dem…

e I want you to picture the following scenario: We are on a road, a fairly busy road somewhere in the very north of Sweden. The sight is very limited; the clouds are touching the tree tops. The light rain is soon turning into a heavy variant. The road is wet which makes the sight even worse. I now want you to answer the following question:
How should a driver behave?
1. I drive as fast as I want to, I paid taxes for this road so I practically own it
2. If it says 100 km/h on the sign then that’s what I drive
3. I adjust the speed and way of driving after the conditions of the road
Let’s continue. Now picture a cyclist on that particular road. Her bright orange bags have reflexes, she wears a yellow reflex west (thus wet) and has even turned on the bike lamps. In these tough circumstances she is quite visible. So let’s take the next question:
How should a driver act when he has to pass a cyclist and at the same time meet a vehicle?
1. D**n cyclists! What the h**l are they doing out here? … then step on the gas pedal
2. If it says 100 km/h on the sign then that’s what I drive
3. I slow down so I can pass the cyclist in a safe way
Unfortunately there are too many 1s and 2s out there on the roads, it goes for professional truck drivers, tourists or locals. How often do they pass a cyclist? We are sure not that many. Why should it be so hard to let go of the gas pedal, hit the brakes and gear down? So to all 1- and 2-idiots I would like to take the right answers that you will send in and shovel it up their a**.

Dela på facebook

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *