egotrippen

min sida om mitt skapande, välkommen!

Sök
Stäng denna sökruta.

nu blev det djupt – this is getting deep

Vilken fantastisk morgon. Helt klart, vindstilla och bara 9°C. Det var friskt och skönt. Vad gjorde väl uppförsbackarna, jag njöt av varje sekund. Skogen låg helt tyst; bara porlande bäckar och en och annan fågel bröt tystnaden ibland. En älg långt där ute på en myr. En ren som sprang in i skogen när jag kom, fast han kollade in mig noga först. Det var så vackert. Kom och tänka på det här med att resan är målet. Jag skrev om det innan jag åkte också men förstår det bättre nu. Jag har i tre veckor varit grymt nöjd varje dag. Varje dag jag kommit fram för dagen har jag nått dagens mål och verkligen känt det. Varje tramptag som tagit mig framåt har jag varit nöjd med. Jag har sett och upplevt fantaskiskt mycket under resans gång. Tänk om jag bara hade haft målet Kebnekaise för ögonen, bara sett framåt; strävat, stressat, lite mer, lite längre. Tänk om jag glömt bort det vackra och underbara i nuet; att njuta nu och vara nöjd med det jag åstadkommit. Då hade resan sett annorlunda ut. Med största sannolikhet hade jag inte kommit hit jag är idag. Tänk efter en stund och jämför med livet. Vad är målet med livet? Slutdestinationen råkar vara döden, men det kan väl inte vara ett mål att sträva efter? Målet med livet måste väl vara livet självt; att leva varje dag, i nuet, att njuta och vara nöjd med det man åstadkommer. Livets resa är målet. Ta väl hand om den.

What a fantastic morning. Clear blue sky, no wind and only 9°C. The air was fresh and nice. What did the uphill matter, I enjoyed every second. The forest was all quiet; only the sound of running water creeks or a bird or two broke the silence. A moose far out on the morass. A reindeer running into the forest when I came, but checking me out first. It was so beautiful. I come to think of what I wrote before the trip, that the trip itself is the goal. I think I understand it better now. I have for three weeks been extremely content every day. Every day I reached the destination of the day I also reached the goal of the day and really felt it. I have been content over every pedaling that has taken me forward. I have seen and experienced so much during the trip. What if I only would have had the goal of Kebnekaise for my eyes, only looked forward; strive, stress, a little more, a little longer. What if I would have forgotten the beautiful and wonderful present moment; to enjoy and being content with what I have achieved. Then the trip would have looked completely different. Most likely I would not even have made it to where I am today. Take a moment and compare this to your life. What is the goal with your life? The final destination happens to be death, but that can’t be the goal to strive for? Isn’t the goal with your life to live your life; to live the present moment every day, here and now, to enjoy and be content with your achievements? The trip of your life is the goal. Take good care of it.

Dela på facebook

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *