egotrippen

min sida om mitt skapande, välkommen!

Sök
Stäng denna sökruta.

Inre kamp, inner fight

Den 2 januari 2009 skrev jag föjande inlägg. Det var precis när jag börjat blogga. Läs dem så ska jag förklara varför jag tar upp det igen:

”Nytt År. 2009. Nu kan jag säga: Nästa år ska jag iväg! Det känns bra. Fast det är fortfarande 548 dagar kvar. Avresan har jag satt till den 4 juli 2010. Jag kommer att ha hela juli och en bit in i augusti på mig att avverka hela sträckan. Det finns tre viktiga saker som jag lärde mig från förra resan som jag tar med mig i planering och genomförande av denna resa:

1. Mer tid att ta mig till Kebnekaise CHECK

Förra resan hade jag beräknat 21 cykeldagar upp, med ett snitt på minst 10 mil per dag. Det är för mycket. Det är ingen konst att cykla 10 mil på en dag men att göra det varje dag. Jag måste kunna känna att idag orkar/vill jag bara cykla 5 mil, här var det vackert, här stannar jag utan att dagssnittet ryker all världens väg.

2. Fler cykelmil i benen innan CHECK

Jag var nog helt ok tränad. Det var inte det som gjorde att jag var tvungen att ge upp. Fler mil ger inte bara bättre fyskiska förutsättningar utan också mental förberedelse för mil efter mil ensam på vägarna.  

3. Helt frisk när jag åker NJA…

Självklart kanske men ändå gav jag mig iväg förra gången med hosta…”

Det är ju punkt 3 det handlar om självklart. Den kanske svårast punkten av dem alla.  Det pågår något av en inre mental kamp i mig just nu. Den ena parten laddar och förbereder mig på avfärd och peppar mig att jag kommer att klara det den här gången. Den andra parten förbereder mig mentalt på att det kanske inte blir nåt. Det beror på vad det är med min baksida av vänster knä. Det känns inte bättre efter över en veckas vila. Det började i själva knävecket men nu stålar det både upp baksida lår och ner i vaden växlande. Har beställt tid hos sjukgymnast nästa vecka. Det är den andra parten som fått mig att skriva detta. Vi får helt enkelt vänta och se.

e On January 2nd 2009 i wrote the following. I had just started bloging. Read it and I will explain more.

”New year. 2009. Now I can say: Next year it is going to happen. It feels good. But it is still 548 days left. The departure is set to July 4th 2010. I will have all of July and part of August to do it. There are three very important learnings that I learned last trip and that I will bring thru planning and biking:

1. More time to get to Kebnekaise CHECK

Last trip I had planned 21 biking days with at average of at least 100 km per day. That is too much. It is no problem to bike 100 km in one day but to do it continoulsly every day is somethin else. I have to be able to only bike 50 km if I am too tired or just want to without the whole plan is screwed.

2. More miles on the bike before leaving CHECK

I was probably fit enough. That was not why I had to give up. More miles do not only give a better physical status but also a mentally better preparation for mile after mile alone on the roads.

3. Completely well before I leave WELL…

This is obvious but still I left last time with a terrible cough…”

It is all about the last point of course. Maybe the hardest one of them all. I have an inner mental fight ongoing rigth now. One part is preparing for the trip and is mentally coaching me that I am going to make it this time. The other part is mentally preparing me for that the trip might even be cancelled. That is the part making me write this. I have had a feeling/pain that started in my left backside of the knee and now it has moved upwards into the hamstring and down in my calve. I have an appointment at a physiotherapist next week. We will have to wait and see.

 

Dela på facebook

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *