egotrippen

min sida om mitt skapande, välkommen!

Search
Close this search box.

Risker, risks

RISKER

Att skratta är att riskera verka löjlig.
Att gråta är att riskera verka sentimental.
Att sträcka ut handen mot en annan människa
är att bli involverad.
Att uttrycka sina känslor är att visa upp sitt rätta jag.
Att lägga fram sina ideal, sina drömmar inför
en publik är att riskera förlora dem.
Att älska är att riskera att inte bli älskad  tillbaka.
Att leva är att riskera att dö.
Att hoppas är att riskera att bli förtvivlad.
Att försöka är att riskera misslyckas.

MEN risker måste tas, för den största risken
man kan ta i livet är att inte ta några risker alls.
En människa som inte riskerar någonting, gör
ingenting, har ingenting och är ingenting.
Hon kanske undviker lidande och sorg, men
hon kan inte lära, känna, förändras, växa,
älska, leva.
Kedjad av sina säkerhetsföreskrifter blir hon
en slav, hon har förverkat sin frihet.
Bara en människa som tar risker är fri.

okänd förf.

RISKS 

To laugh is to risk being redicilous
To cry is to risk being sentimental
To reach out a hand to another person is getting involved
To express ones feelings is to expose the true you
To tell ones ideals, ones dreams to an audience
is risking loosing them
To love is to risk not being loved back
To hope is to risk being disappointed
To try is to risk to fail

BUT risks have to be taken, the biggest risk in life
is not to take any risks.
A person who does not risk anything, does nothing,
has nothing and is nothing.
She might avoid suffering and pain, but she can not
learn, feel, change, grow, love, live.
Chained by her safety rules she becomes
a slave, she has forfeited her freedom
Only a human being taking risks is free.

unknown author

Dela på facebook

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *