egotrippen

min sida om mitt skapande, välkommen!

Training for pizza

Tränat igen på hotellrummet. Min man frågade om jag var träningsfixerad eller bara nyttig. Tja, bedöm själv. Bra kändes det i alla fall och nu kommer min blivande pizza att smaka ännu bättre…

e Another workout at the hotel room. My husband asked me if I was a training obsession or just me being healthy. Well, you decied. It felt good at least and tonights  pizza will taste even better…

Dela på facebook

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *