egotrippen

min sida om mitt skapande, välkommen!

Sök
Stäng denna sökruta.

2009

Hur ska jag nu sammanfatta 2009. Både UPP och ner tror jag. Tittar jag tillbaka i bloggen så har ambitionen ibland varit större än realiteten. Jag menar att jag har haft en hel del träningsdippar med tappade sugar och ofrivilliga uppehåll; sjukdagar, stress och tjänsteresor. Men man kan ju välja själv vad man fokuserar på. Så därför kommer resten av denna årssammanfattning att handla om vad som varit bra detta år.

  • Jag har bloggat nästan varje dag och det är jag otroligt stolt över. Att det dessutom funnits vänner som velat läsa den är jag glad och tacksam för. Bloggen har ibland fungerat väldigt terapeutiskt där jag kunnat skriva av mig dåliga tankar och känslor och kunnat gå vidare.
  • Jag har cyklat till jobbet så ofta jag kunnat. Hade ju ambitioner i början på vintern men då cyklade jag ju omkull så det blev inget och jag fick vänta till våren. Efter det har jag cyklat någorlunda regelbundet och de två milen till Lund känns som ”a piece of cake” vilket varit ett av syftena. Två mil ska inte kännas som en evighet, inte i relation till över 200 mil som nästa sommar bjuder. Jag cyklade även till scoutlägret i Blekinge i somras, 24 mil på tre dar. En bra erfarenhet inför nästa sommar. Resan ihöll både medvind och en ordentlig vilsekörning.
  • Bikramyogan har varit en röd tråd genom året. Det är varmt, skönt, svettigt, jobbigt, hemskt (ibland) och alldeles underbart. I augusti yogade jag 7 dagar i rad även om det var en liten utmaning jämfört med förra årets 30 dagar i rad.
  • I augusti lanserade jag min UPP-laddning, träningsUPPlägget inför resan nästa år. UPP-starten gick bra, UPP-trapping sådär, sista halvan var riktigt bra. Den pågående UPP-byggnaden går framåt. Jag vet att jag skrev i början av året att jag skulle fokusera på att vara nöjd med det jag gjort inte missnöjd på vad jag inte gjort och det försöker jag tänka på.

På det stora hela ett bra år. Målsättningen har hela året varit egotrippen 2010 och nu när vi går in i 2010 kommer detta antagligen att intensifieras. Det är 2010 som det ska hända…

e How should I summarize 2009? Both UPs and downs I would say. If I look back in my blog my ambition have alot of the times been higher than reality. I mean I have had some dips in my training because of lost inspiration and unintended training breaks because of sickness, stress and business trips. But one can always choose what to focus on. So from now on, this summary will only be about the UPs of 2009.

  • I have bogging almost every day thru 2009 which I am very proud off . And that it has been friends wanted to read what I have been writing is something I am very glad and thankful for. The blog has sometimes worked very therapeutically where I have been able to write about and get rid of bad thoughts and feelings to be able to move on. The fact that I am now writing in English as well has given me possibilities to widen my range of readers.
  • I have been bicycling to work as often as I could. I had ambitions in the beginning of the year but then I fell on an icy spot and the biking kind of stopped. After that it has been on a more regular basis and the 20 km to work does not feel that long any more. It shouldn’t in comparison with the more than 2000 km planned for next year. I even biked to the scout camp this summer, 240 km in three days which was a good experience for next year.
  • Bikramyoga has been a red thread thru the year. It is warm, nice, sweaty, hard work, awful (sometimes) and just wonderful. In August I took 7 yoga classes in 7 days even if that was as small challenge compared to last years 30 classes in 30 days.
  • In August I decided on my training plan. The start-UP went well, the ramp-UP so and so, the last part better than the first. The ongoing build-UP is going ok. I wrote earlier this year that I was going to focus on being happy with what I really did instead of being unhappy with the thing I didn’t do and that is something I constantly need to remind myself on.

All in all a good year. The mindset all year has been on the egotrip 2010 and now when we are going into that year this will intensify even more. It is during 2010 it is going to happen…

Dela på facebook

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *