egotrippen

min sida om mitt skapande, välkommen!

Sök
Stäng denna sökruta.

fem tankar om hastighet – five thoughts about speed

Man hinner fundera en hel del medan man cyklar. Först timmen idag funderade jag bara på att trampa uppför. Jag hade ju bestämt mig igår att cykla öster om Vättern men innan jag somnade igår ångrade jag mig och bestämde mig för samma rutt som förra gången, väster om Vättern. Uppför, uppför, uppför. Men eftersom jag var pigg i rumpa och ben efter vilodagen så var det inga större problem. Nedförsbacken när jag kom upp var desto härligare. Fundera ja, idag funderade jag på det här med hastighet och för att göra som de gör på RixMorronZoo så kommer här ”Fem tankar om hastighet”:

  • När män inte har tak över huvudet så verkar det som om vettet flyger all världens väg. Sätt en man i en cabbe och han kör 1. för fort och 2. för nära. Detta har noga studeras empiriskt under mina fyra cykeldagar.
  • Vad gör en bil som får möte precis när de ska passera mig? Saktar in? Nej då, kan man inte gå ut och hålla avstånd till mig som cyklist så ökar man hastigheten istället. Är det för att man fortare skall passera mig eller? Tål att funderas på.
  • Medvind ökar hastigheten! I like! Idag var vädret precis som jag önskade mig innan. Inte för varmt, mest molningt och medvind! Kan det blir bättre?
  • Fast å andra sidan så är jag förvånansvärt likgiltig inför hur fort det går. Jag trampar på och ibland går det sakta och ibland fortare. Om snitthastigheten blir 17 eller 19 km/h gör mig fullständigt detsamma. Grejen är ju att jag kommer fram vid tre-tiden varje dag och har all tid i världen på eftermiddagen att vila, blogga och göra ingenting. Ingen stress nånstans så varför stressa när jag cyklar?
  • För hög hastighet är läskigt. Om jag ska våga släppa på så måste det vara helt rakt och jag måste se vad som kommer. Maxhastigheten idag var nästan 45 km/h i en fin nerförsbacke. Om man sätter in detta i ett perspektiv så kollade jag Tour de France och hittills efter nästan 100 mils cykling så håller de en snitthastighet på närmare 43 km/h.

One does have alot of time thinking when biking. First hour today was not much thinking else than pedaling and getting up that hill. Yesterday I had decided to bike east of Vättern (a lake) but before I went to sleep I changed my mind and decided on taking the same road as last time, west of Vättern. Up, up, up. But since I was refreshed after yesterday’s rest it was ok. The downhill afterwards was wonderful. Thinking was it. So here it is, today’s thinking, “Five thoughts about speed”:

  • When men do not have a roof over their head in a car their common sense just fly off. Put a man in a cab and he drives 1. too fast and 2. too close. I have carefully studied this empirically during the past four biking days.
  • What does a car do that meets another car right when they are going to pass me? Slow down? No, if a car cannot go out and keep the distance to me as a cyclist it tends to speed up instead. Is it to pass faster or what? Needs some serious thinking.
  • Tail wind increases the speed! I like! Today the weather was exactly as I wished for before the trip. Not too warm, mostly cloudy and a tail wind. It does not get any better!
  • But on the other hand I am surprisingly unconcerned about the speed. I pedal on and sometime it goes fast and sometime slow. If the average speed is 17 or 19 or 23 km/h it does not matter to me. The thing is that I do get to where I am going before 3 pm anyway and I have all the time in the afternoon to rest, blog or doing nothing at all. No stress anywhere so why stress on the bike?
  • Too high speed is scary. If I dare to let go of the break it have to be straight and I need to see what is coming. Maximum speed today was 45 km/h (28 mph) in a nice downhill. If I put this into perspective I checked out the biking race of Tour de France and so far, after almost 1000 km of biking they are on an average speed of 43 km/h (27 mph).
Dela på facebook

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *