träningsUPPlägg  my training plan

Hit UPP ska jag nästa sommar!
e This is my goal, UP to the top!

Jag har bestämt mig för följande träningsUPPlägg under UPPladdningen mot egotrippen nästa år. Under respektive underrubrik här till vänster kan ni läsa om utfallet, vad har jag gjort och hur mycket.
e I have decided on the following training plan during to prepare for the egotrip next year. During respectively heading on the left you can read about the outcome. The headings are in Swedish but I think you can figure it out.

UPP-start  start-UP

...under augusti och september då jag tänker inleda med en sjudagars yoga-"kur" och sen forsätta med cykling till jobbet ett par dar i veckan och yoga en till två gånger i veckan. Promenader också. En försiktig början.
e ...during August and September when I will start with a seven-day-yoga-week and then continue with biking to work a couple of days a week and yoga en to two times a week. Walks also. An easy start.

UPP-trappning  ramp-UP

...blir det under oktober och november då jag tänker lägga till styrketräning och också eventuellt lite spinning mot slutet.
e ...will come during October and November when I am going to add workout at the gym and maybe spinning at the end.

UPP-byggnad  build-UP

...blir det december till mars. Då blir det spinning som ersättning för cykling ute (vågar inte cykla med rädsla för halka) och styrketräning. Denna period ska bygga stryka och kondition.
e ...will happen during December thru March. Then it will be spinning instead of biking outside (I am afraid of ice) and continiue with the gym.

UPP-loppet  end-UP

...kommer i april till juni då fokus kommer att ligga på cyklingen framförallt. Jag tänker "bli ett" med min cykel.
e ...will happen in April thru June when all focus will be on biking. I am going to "become one" with my bike